Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter indgik den 5. juni 2020 en trepartsaftale om en gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning.

Kompensationsordningen forlænges fra den 9. juli til og med den 29. august, hvor der i perioden stilles krav om afvikling af den tilbageværende ferie, dog maksimalt 15 feriedage. Herefter ophører ordningen endeligt.

Ordningen forlænges dog yderligere for lønmodtagere i virksomheder, som er fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.