Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om forlængelse af lønkompensationsordningen

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter har aftalt at forlænge den nuværende midlertidige lønkompensationsordning til og med den 31. januar 2022 set i lyset af de nyligt udmeldte restriktioner, som løber til den 16. januar 2022.

Med forlængelsen, vil de samme betingelser gøre sig gældende som aftalt med ’Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkom-pensation’ af den 10. december 2021.

Der stilles fortsat ikke krav om afholdelse af feriedage. Dog vil det med forlængelsen igen vil være muligt for virksomheder at indgå i lønkompensationsordningen på baggrund af et antalskritierum. Den tidligere forudsætning om, at virksomhederne skal stå over for at afskedige 30 pct. af medarbejderstaben eller 50 ansatte vil igen være gældende for at kunne søge om lønkompensation med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021 til og med den 31. januar 2022.

Tvangslukkede virksomheder vil fortsat have mulighed for at søge om lønkompensation, så længe de er lukket ved forbud.