Spring over hovedmenu
pernille
Pernille Hardens karriere i Beskæftigelsesministeriet: chefkonsulent i 2007 – kontorchef i 2013 – vicedirektør i 2020 – nu afdelingschef i Statsministeriet i 2023.

Det har været én lang strøm af fede opgaver

Det gode samarbejde, udvikling og engagement er noget af det, der kendetegner Beskæftigelsesministeriet, hvis du spørger én af vores tidligere medarbejdere, Pernille Harden.

Efter 16 år i Beskæftigelsesministeriets koncern skiftede Pernille Harden i 2023 til Statsministeriet, hvor hun i dag er afdelingschef. Ud over, at der Pernilles med egne ord ”har været én lang strøm af fede opgaver”, hvordan formåede vi så at holde på hende igennem årene?

- Der er en rigtig god grund til, at jeg blev i Beskæftigelsesministeriet så længe. Fordi jeg syntes, jeg havde det fedeste job og de bedste kolleger, men også fordi, der hele tiden skete noget nyt og spændende, der fik mig til at tænke: Det her er jeg slet ikke færdig med, det skal jeg også prøve. Der var så mange spændende, udviklende og meningsfulde opgaver.

Nu hvor Pernille kan se tilbage på Beskæftigelsesministeriet med nye erfaringer i bagagen, har vi spurgt hende, hvad hun forbinder med Beskæftigelsesministeriet:

- Jeg husker Beskæftigelsesministeriet for en høj faglighed og et stort og engagement - medarbejdere og ledere, der gerne vil flytte noget sammen ude i virkeligheden og samtidig have et godt kollegaskab. Beskæftigelsesministeriet har en meget meningsfuld kerneopgave, og det er jo dét, som driver det. Og den gode kultur og det gode samarbejde, både internt i ministeriet og med andre ministerier, er med til at gøre Beskæftigelsesministeriet til en god arbejdsplads.

Pernille startede sin karriere i et konsulentfirma, hvor hun specialiserede sig i beskæftigelsespolitik, og ønskede efter nogle år at prøve kræfter med embedsmandsrollen.

- Jeg er statskundskaber, og når man interesserer sig for, hvad der foregår i samfundet, og synes, at politik er spændende, så er det jo en gave at komme i centraladministrationen. Så jeg har simpelt hen ikke set mig tilbage siden. Jeg kan huske at jeg i starten sad til møder og tænkte, at det er vildt nok, at jeg får penge for det her, for det er så spændende! Fordi man kommer tæt på det politiske og tæt på, hvor beslutninger bliver truffet. Og er med til at lave det faglige beslutningsgrundlag, der gør, at ministeren kan træffe de politiske beslutninger, som skaber den ønskede forandring for de borgere og virksomheder, som det hele handler om.

I forhold til sin tid som konsulent, hvor man hurtigt er ude hos kunderne på egen hånd, oplevede Pernille en anden fordel ved sit skifte:

- Jeg fik lov til at arbejde sammen med nogle meget dygtige chefer, som jeg kunne lære utrolig meget af. Jeg oplevede dem på helt tæt hold, fx til møder hos ministeren. Hold da op, hvor var jeg imponeret over, hvor dybt nede i materien de var fagligt, samtidig med at de kunne fastholde det politisk-strategiske perspektiv, man skal have som chef på samme tid.
Pernille udviklede sig selv til én af de dygtige chefer, hun som medarbejder lærte af. Hun understreger også, at man som medarbejder har et ansvar for sin egen udvikling og for at efterspørge, og også gribe de udviklingsmuligheder, der opstår:

- Både da jeg var medarbejder og da jeg blev chef, oplevede jeg, at folk, der byder sig til og rækker hånden op, kun bliver mødt af ros og flere muligheder. Og hvis jeg ikke selv har rakt ud efter noget, så har jeg været så heldig, at der også var nogen, der er kommet til mig, og har set nogle andre muligheder end jeg selv, og har givet mig chancen. Udvikling har altid været et fokus i Beskæftigelsesministeriet, og det synes jeg, er godt og sundt. Også at der er plads til at tale højt om det.

- Og så er Beskæftigelsesministeriet et godt sted at arbejde, fordi man kan bevæge sig mellem departementet og enheder. Der er en rød tråd på tværs. Det handler alt sammen om, at flest muligt er i job på et bæredygtigt arbejdsmarked, Der er mange spændende muligheder i koncernen, og det er meget lærerigt at prøve både at arbejde i et departement og i en styrelse.

Hvad har du taget med videre fra din tid i Beskæftigelsesministeriet?

- Jeg bruger mine kompetencer på en anden måde i dag. I mit nuværende job arbejder jeg med at understøtte kerneforretningen, hvor jeg i Beskæftigelses-ministeriet primært arbejdede med det politiske. Men jeg bruger rigtig meget af det, jeg lærte i Beskæftigelsesministeriets koncern. Det var her, jeg lærte håndværket som embedsmand og fik embedsmandsdyderne ind under huden. Og det var også her, jeg fik en rigtig god forståelse af, hvordan kerneforretningen i et departement fungerer, og hvordan man samarbejder i en velfungerende direktion.