Spring over hovedmenu
Medarbejderportræt Malene

Masser af muligheder for at udvikle sig som ung økonom

Politik og økonomi er for Malene et spændende krydsfelt, som præger hendes arbejdsdage og dygtiggør hende. Og så er hun vild med at være tæt på de politiske beslutninger og spise frokost på vores tagterrasse med udsigt til Christiansborg og Børsen

Malene er fuldmægtig i Kontor for Økonomi og uddannet cand.oecon. med speciale i politik og økonomi fra Aarhus Universitet. Malene blev ansat i 2022 og sidder til dagligt med pensionsområdet, hvor hun udarbejder økonomiske bidrag, når der fx kører lovforslag, spørgsmål fra Beskæftigelsesudvalget (BEU) skal besvares, eller når regeringen overvejer politiske ændringer på pensionsområdet. De økonomiske bidrag består i at klarlægge de forventede samfundsøkonomiske konsekvenser ved politiske ændringer i form af blandt andet virkning på arbejdsudbud og den offentlige saldo, men også de administrative konsekvenser som følger af meromkostninger til implementering og drift.

- Jeg synes, det er spændende at arbejde i krydsfeltet mellem økonomi og politik, som er to områder, der unægtelig hænger sammen, men som jeg også synes er spændende hver især. En del af det at være i et departement er, at du regner på et eller andet, og kort tid efter kan du høre om det i nyhederne. Så føler jeg virkelig, at vi er tæt på de politiske beslutninger.

Sammen med en kollega er Malene også ministeriets finanslovskoordinator. Arbejdet består i at koordinere finansloven for alle Beskæftigelsesministeriets lovbundne ordninger som fx dagpenge, kontanthjælp og folkepension. Koordineringen sker i tæt samarbejde med Finansministeriet, og der afsættes årligt en bevilling på ca. 250 mia. kr. til lovbundne ydelser på Beskæftigelsesministeriets område.

- Beskæftigelsesministeriet har en ret stor bevilling på finansloven, og det er med til at gøre koordineringsarbejdet spændende og give en følelse af, at det er et stort ansvar.

Malene synes, at noget af det bedste ved at arbejde i Beskæftigelsesministeriets departement er muligheden for at blive dygtigere og udvikle sine kompetencer inden for både økonomi og politik, men også at få generel viden om beskæftigelsesområdet. Samtidig sætter Malene pris på, at hun stort set altid arbejder sammen med andre om opgaverne – lige fra kollegaer i eget kontor, til kolleger i andre kontorer i departementet, i styrelserne og i andre ministerier.

- Hvis jeg skal pege på noget, som kendetegner Beskæftigelsesministeriets departement, så er det godt samarbejde og høj faglighed. Men det er også en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at lave alle mulige sociale ting både i kontoret, men også på tværs i departementet. Jeg synes, det er en vigtig del af mit arbejde, at jeg har det godt med mine kollegaer og glæder mig til at komme på arbejde hver dag.

Malene kommer fra Jylland, og når hun møder ind om morgenen, bliver hun mindet om, at hun er kommet til København.

- I vores gård har vi en parkeringsplads reserveret kun til ladcykler. Det, synes jeg, er ret grineren og ret fedt. Det er virkelig et bevis på, at man arbejder i København, og det er også noget af det, jeg godt kan lide ved departementet. Det ligger et nice sted midt i København, og så jeg elsker tagterrassen med udsigt udover byen og havnen.