Spring over hovedmenu

Gældende love

På Retsinformation.dk kan du finde gældende love og lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og afgørelser på beskæftigelsesområdet.

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer.

Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.