Spring over hovedmenu

Lovforslag i ekstern høring

Her på siden kan du finde lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet, der er sendt i ekstern høring.

Lovforslag Status

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 22. august 2024

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, danskuddannelsesloven og ligningsloven (En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 12. august 2024

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.fl. (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin, m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 12. august 2024

Lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om Udbetaling Danmark og barselsudligningsloven

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 7. august 2024

Lovforslag om krav til boliger, som arbejdsgiver stiller til rådighed for ansatte

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 11. juli 2024
Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og udlændingeloven (Krav om fremvisning af legitimation og flere oplysningskrav i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT))

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 11. juli 2024

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 17. maj 2024

Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 11. marts 2024

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love

(Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 4. marts 2024

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 26. februar 2024 

Lovforslag om ændring af lov om social pension (Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 25. januar 2024
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Indførelse af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale, offentliggørelse af udenlandske virksomheders arbejdsmiljø og udstilling af data om arbejdsulykker)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 17. januar 2024