Spring over hovedmenu

Gældende love

På Retsinformation.dk kan du finde gældende love og lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og afgørelser på beskæftigelses- og ligestillingsområdet.

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer.

Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.