Spring over hovedmenu

Lovforslag i ekstern høring

Her på siden kan du finde lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet, der er sendt i ekstern høring, og som ventes at blive fremsat i Folketingsåret 2018/19.

Lovforslag Høringsfrist

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark (udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 8. november 2018

Høring af forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver
(Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 12. oktober 2018 

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 13. september 2018

Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (Styrket fokus på forbuddet mod seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 21. september 2018

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 13. august 2018

 Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 20. august 2018

Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 27. august 2018

Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 27. august 2018

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 16. august 2018

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet m.m.).

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 10. august 2018

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EU-RES-forordningen).

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløbet den 6. august 2018