Spring over hovedmenu

Lovforslag i ekstern høring

Her på siden kan du finde lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet, der er sendt i ekstern høring, og som ventes at blive fremsat i Folketingsåret 2018/19.

Lovforslag Høringsfrist

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, lov om Udbetaling Danmark, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 25. februar 2019

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 20. februar 2019

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 13. februar 2019

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. februar 2019

Høring af forslag til lov om skattefri seniorpræmie.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 29. januar 2019

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 28. januar 2019

Høring af forslag til ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og forslag om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (konsekvenslovforslag).

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 11. februar 2019

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af sat-ser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 3. januar 2019

Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 31. januar 2019

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark (udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 8. november 2018

Høring af forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver
(Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 12. oktober 2018 

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 13. september 2018

Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (Styrket fokus på forbuddet mod seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 21. september 2018

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 13. august 2018

 Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 20. august 2018

Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 27. august 2018

Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 27. august 2018

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 16. august 2018

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet m.m.).

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 10. august 2018

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EU-RES-forordningen).

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 6. august 2018