Spring over hovedmenu

Lovforslag i ekstern høring

Her på siden kan du finde lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet, der er sendt i ekstern høring i høringsåret 2022/2023.

Lovforslag

Status

Høring vedrørende ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 14. april 2023

Høring om udkast til forslag til lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 30. marts 2023

Høring om lovforslag, der udmønter Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 23. marts 2023

Fornyet/supplerende høring - Høring om lovforslag, der genindfører retten til uddannelse inden for en pulje for ledige fra mink- eller følgeerhverv i 2023

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 22. marts 2023

Høring vedr. udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 20. marts 2023

Høring vedr. forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 8. marts 2023

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 6. februar 2023

Forslag til lov om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 19. januar 2023