Spring over hovedmenu
""
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, professor Michael Svarer og professor Jens Kristiansen uddeler priser til de to kandidatspecialer. Foto: Beskæftigelsesministeriet.

NYHED / 24-05-2018

To kandidatspecialer er kåret – med priserne følger 25.000 kroner

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, professor Michael Svarer og professor Jens Kristiansen uddelte torsdag priser til årets vindere af Beskæftigelsesministeriets Prisopgaver ved en ceremoni i ministeriet.

Beskæftigelsesministeriet ønsker at skærpe interessen for dansk arbejdsmarkedsøkonomi og dansk arbejds- og ansættelsesret og uddeler hvert år to priser til de bedste specialer inden for arbejdsmarkedsøkonomi og arbejds- og ansættelsesret.

Et bedømmelsesudvalg på hvert fagområde har netop udvalgt de to bedste opgaver for 2017, som blev kåret torsdag den 24. maj i Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- De tre vindere har via deres opgaver leveret viden til ministeriet på et meget højt niveau. Dagpengesystemets indretning og EU-rettens indflydelse på den danske arbejdsmarkedsmodel er emner, som vi aldrig bliver trætte af at drøfte og fordybe os i, fordi begge emner har så stor indflydelse på vores samfund. Det er en stor fornøjelse for mig i dag at uddele priserne til tre talentfulde studerende. Det er rigtigt vigtigt, at studerende vælger at analysere det arbejdsmarkedspolitiske område. Vi har hele tiden brug for mere og bedre viden, der kan understøtte udvikling af den bedst mulige og mest effektive politik på beskæftigelsesområdet. Det har nemlig stor betydning for mange mennesker hver eneste dag.

Linea Hasager og Søs Nielsen vinder prisen i arbejdsmarkedsøkonomi for deres kandidatspeciale "Kan en højere dagpengesats forbedre jobmatchkvaliteten? – En empirisk analyse med et Regression Kink Design". 

Bedømmelsesudvalget med professor Michael Svarer som formand har lagt vægt på, at de har analyseret en aktuel og væsentlig problemstilling, som endnu ikke er blevet belyst på baggrund af danske data. Konkret undersøger specialet, om en længere ledighedsperiode kan have betydning for kvaliteten af det fundne job. Det er et kendt resultat, at en længere maksimal dagpengeperiode eller et højere ydelsesniveau forlænger tiden i ledighed for folk på dagpenge. Spørgsmålet er, om den længere ledighedsperiode medfører, at det efterfølgende job har en højere kvalitet, fordi den ledige har haft længere tid til at søge i, eller om den længere ledighedsperiode snarere medfører et dårligere jobmatch, fordi den lediges kompetencer afskrives mere, end hvis ledighedsforløbet havde været kortere.

Peter Kursawe Larsen vinder prisen i arbejds- og ansættelsesret for sit kandidatspeciale "Det danske og det EU-retlige lønmodtagerbegreb".

Bedømmelsesudvalget med professor Jens Kristiansen som formand har lagt vægt på, at specialet behandler et emne af betydelig aktualitet for det danske og europæiske arbejdsmarked. Konkret bidrager specialet med viden om både den generelle udvikling i lønmodtagerbegrebet og den specifikke udvikling for direktørers status som lønmodtagere. Det påvises blandt andet, at EU-Domstolen har en vid forståelse af, hvem der kan være lønmodtager, og at det kan føre til en udvidet forståelse af, hvem der må anses for at være lønmodtagere i forhold til de mange danske love, der implementerer EU-direktiver. Specialet illustrerer dermed også EU-rettens voksende indflydelse på indretningen af den danske arbejdsmarkedsmodel.

Læs bedømmelsesudvalgets fulde begrundelse for vinderen i arbejdsmarkedsøkonomi (PDF)

Læs bedømmelsesudvalgets fulde begrundelse for vinderen i arbejds- og ansættelsesret (PDF)