Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-10-2015

Bred aftale skaber ro om dagpengesystemet

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om et mere fleksibelt dagpengesystem.

Aftalen lægger sig tæt op ad Dagpengekommissionens anbefalinger.

Blandt andet bliver det mere attraktivt for ledige at tage kortvarige ansættelser, ligesom der indføres en sundere incitamentsstruktur for dimittender.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

- Det glæder mig, at vi har kunnet indgå en bred aftale om et meget omdiskuteret emne. Aftalen sikrer, at det bliver mere attraktivt at tage et arbejde, og dermed har vi fået sat et vigtigt flueben og skabt ro om dagpengesystemet.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen udtaler:

- Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har i dag indgået et bredt forlig om dagpenge, som sikrer ro og stabilitet på området. For regeringen har det været afgørende at fastholde en toårig dagpengeperiode, og at incitamentet til at arbejde i løbet af perioden bliver styrket. Det sikrer vi med muligheden for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.

- Regeringen og forligspartierne har på baggrund af Dagpengekommissionens store forarbejde lavet en langtidsholdbar aftale om et nyt dagpengesystem, der gør det mere attraktivt at tage et arbejde – også i kort tid og til lavere løn – og hvor færre mennesker opbruger deres ret til dagpenge. Dermed fremmer aftalen både mobilitet og tryghed på det danske arbejdsmarked til gavn for såvel lønmodtagere som arbejdsgivere.

Kontakt

Pressevagt

51232830