Spring over hovedmenu

Dagpengekommissionens afrapportering

Dagpengekommissionens samlede afrapportering består af en hovedrapport med kommissionens anbefalinger, en teknisk analyserapport, ti arbejdspapirer, to litteraturstudier og to noter.

Hovedrapport: Dagpengekommissionens samlede anbefalinger

I hovedrapporten gennemgås Dagpengekommissionens samlede anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

Det drejer sig om anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan gøres mere trygt og fleksibelt samtidig med, at det skaber større tilskyndelse til at tage job undervejs i dagpengeperioden. Kommissionen giver samtidig sine anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan forenkles og moderniseres.

Læs hovedrapporten (PDF)

Dagpengemodellen – Teknisk analyserapport

Den tekniske rapport dokumenterer den nye beregningsmodel, som er udarbejdet til brug for konsekvensberegningerne af Dagpengekommissionens anbefalinger.

Læs analyserapporten (PDF)

Ti arbejdspapirer

Der er udarbejdet ti Arbejdspapirer, der indeholder det analysearbejde, som ligger til grund for Dagpengekommissionens anbefalinger:

Det danske arbejdsmarked (PDF)

Nuværende finansieringskilder for dagpengesystemet (PDF)

Kompensationsgraden i dagpengesystemet (PDF)

Supplerende dagpenge (PDF)

Et digitaliseret og registerbaseret dagpengesystem (PDF)

Arbejdskraftmobilitet (PDF)

Dagpengesystemet for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mv. (PDF)

Konjunkturafhængighed i dagpengesystemet (PDF)

Privat forsikring, supplerende ydelser og fratrædelsesgodtgørelser (PDF)

Frivillig eller obligatorisk forsikring mod ledighed (PDF)

To litteraturstudier

Dagpengekommissionen har bestilt to litteraturstudier for at sikre, at kommissionens arbejde er baseret på den seneste og mest relevante forskning:

Andersen, T.M., M. Svarer og R.M. Vejlin (2015), Litteraturreview af effekter af indretning af arbejdsløshedsunderstøttelsessystemer (PDF)

Holmlund, B. (2015), Theoretical aspects of unemployment insurance (PDF)

To noter

To af kommissionens medlemmer har udarbejdet noter til brug for overvejelser om, hvordan dagpengesystemet kan indrettes, så det bedre tager højde for den nyeste forskning om adfærdsøkonomi, dvs. almindelig menneskelig adfærd:

Kvist, J. (2015), Adfærdsøkonomi og arbejdsløshedsforsikring (PDF)

Holmlund, B. (2015), Notes on unemployment insurance and behavioral economics (PDF)