Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-11-2018

Virksomhedsrettet indsats giver udsatte ledige større tilknytning til arbejdsmarkedet

Udsatte ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet, når fokus er på en virksomhedsrettet indsats og ordinære timer. Det viser slutevalueringen af projektet JobFirst, hvor de udsatte ledige har fået en håndholdt indsats med hyppig kontakt mellem borger og fagperson.

Flere udsatte ledige opnår ordinære timer, og flere formår at forsørge sig selv helt og forlader offentlig forsørgelse. Det er nogle af resultaterne af JobFirst, hvor tilgangen til de udsatte ledige har været ny.

I JobFirst er fokus først på en virksomhedsrettet indsats og ordinære timer på arbejdsmarkedet, hvor borgeren og fagpersoner fra kommunen parallelt arbejder med borgerens evt. øvrige udfordringer. Tidligere var fokus ofte på udfordringerne, inden der blev kigget på beskæftigelsesindsatsen.

Der er en signifikant positiv effekt af JobFirst på antallet af løntimer for borgere på kontanthjælp. Cirka halvandet år efter indsatsstart har deltagergruppen 67 procent flere ordinære timer end kontrolgruppen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg synes, at resultaterne er meget interessante. Vi har vidst, at en virksomhedsrettet indsats har effekt for de jobparate, men nu har vi også dokumentation for, at det virker for udsatte ledige. Det er vigtigt, at vi også hjælper udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Det er afgørende for den enkelte og godt for samfundet.

- Mange kommuner har allerede taget fat på arbejdet i projektet ”Flere skal med”, som bygger på JobFirst-indsatsen, og nu skal vi bygge videre på de positive erfaringer i det kommende Flere skal med 2-initiativ, så beskæftigelsesindsatsen bliver endnu mere effektiv.

15 kommuner har deltaget i JobFirst i perioden 2016-2017 og forsøget har omfattet knap 5.000 borgere, hvoraf halvdelen har fået JobFirst-indsatsen.

Borgerne i JobFirst er blandt de mest udsatte ledige. Gruppen omfatter borgere over 30 år, som enten modtager ressourceforløbsydelse eller er aktivitetsparate og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse og har været på offentlig forsørgelse i mindst et år og ikke er en del af integrationsprogrammet. De havde i vidt omfang fysiske og psykiske udfordringer og havde været afhængige af offentlig forsørgelse i mere end fem ud af de seneste seks år.

Projektet er finansieret via satspuljemidler.

Kontakt

Pressevagt

51232830