Spring over hovedmenu

Lovforslag 2022/2023

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2022/2023.

Lovforslag Status

L 129

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik.

(Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første tre måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 3. maj 2023

1. behandlet den 9. maj 2023

2. behandlet den 30. maj 2023

3. behandlet og vedtaget den 2. juni 2023

L 128

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

(Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat 3. maj 2023

1. behandlet 9. maj 2023

2. behandlet den 30. maj 2023

3. behandlet og vedtaget den 2. juni 2023

L 117

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte.

(Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. april 2023

1. behandlet den 2. maj 2023

2. behandlet den 30. maj 2023

3. behandlet og vedtaget den 1. juni 2023

L 116

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Fritagelse for fradrag i efterløn for arbejde i sundhedsvæsenet i 2023 og 2024).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. april 2023

1. behandlet den 2. maj 2023

2. behandlet den 30. maj 2023

3. behandlet og vedtaget den 1. juni 2023

L 110

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

(Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 19. april 2023

1. behandlet den 27. april 2023

2. behandlet den 16. maj 2023

3. behandlet og vedtaget den 23. maj 2023

 

L 84

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 29. marts 2023

1. behandlet den 13. april 2023

2. behandlet den 9. maj 2023

3. behandlet og vedtaget den 11. maj 2023

L 83

Forslag til lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 29. marts 2023

1. behandlet den 18. april 2023

2. behandlet den 9. maj 2023

3. behandlet og vedtaget den 11. maj 2023

L 71

Forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 22. marts 2023

1. behandlet den 30. marts 2023

2. behandlet den 25. april 2023

3. behandlet og vedtaget den 27. april 2023

L 60 

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og barselsloven

(Udmøntning af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisations aftale om principper for justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 15. marts 2023

1. behandlet den 30. marts 2023

2. behandlet den 25. april 2023

3. behandlet og vedtaget den 27. april 2023

L 52

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

(Psykisk arbejdsmiljø, virksomheders samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, forhøjet bødeniveau m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 28. februar 2023

1. behandlet den 30. marts 2023

2. behandlet den 16. maj 2023

3. behandlet og vedtaget den 23. maj 2023

L 31

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser

(Udmøntning af Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser samt forlængelse af hjemmel til smiley-ordningen).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 1. februar 2023

1. behandlet den 23. februar 2023

2. behandlet den 21. marts 2023

3. behandlet og vedtaget den 23. marts 2023

L 14

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love

(Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 25. januar 2023

1. behandlet den 2. februar 2023

2. behandlet den 2. marts 2023

3. behandlet og vedtaget den 14. marts 2023

L 13

Forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 24. januar 2023

1. behandlet den 2. februar 2023

2. behandlet den 23. februar 2023 

3. behandlet og vedtaget den 28. februar 2023