Spring over hovedmenu

Lovforslag 2022/2023

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2022/2023.

Lovforslag Status

L 31

 Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser

(Udmøntning af Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser samt forlængelse af hjemmel til smiley-ordningen).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 1. februar 2023

1. behandles den 23. februar 2023

L 13

Forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 24. januar 2023

1. behandlet den 2. februar 2023

2. behandles den 23. februar 2023 

3. behandles den 28. februar 2023

L 14

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love

(Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 25. januar 2023

1. behandlet den 2. februar 2023

2. behandles den 2. marts 2023

3. behandles den 14. marts 2023