Spring over hovedmenu
Brækket ben
Forligspartierne er blandt andet enige om, at sænke kravet om antal samtaler for sygemeldte fra fire til én, hvis sygdomsforløbet er ukompliceret, og den sygemeldte har et job at vende tilbage til.

Aftale forenkler og målretter sygedagpengesystemet

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og forligspartierne bag reformen af sygedagpengesystemet (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti) har den 14. marts 2024 indgået en aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet.

Med aftalen gennemfører forligspartierne en række ændringer, der på den korte bane kan løse en række udfordringer i sygedagpengesystemet. Formålet er at bidrage til at forenkle og målrette systemet til gavn for den enkelte borger. De større strukturelle ændringer af systemet afventer reformen af hele beskæftigelsesindsatsen. 

Aftalen indeholder fire fokusområder, der skal sikre:

 • En større målretning mod den enkelte borgers behov
 • Mere værdighed i mødet med systemet
 • Mere smidighed i samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger
 • Sammenhæng med Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats 

Aftalen er det første skridt i arbejdet med at frisætte kommunerne på beskæftigelsesområdet og bygger blandt andet på frikommuneforsøget, hvor de nordjyske kommuner har haft gode erfaringer med at bruge både rehabiliteringsteams og lægeattester mere fleksibelt. 

Ti initiativer

Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet indeholder ti initiativer:

 1. Fleksibel brug af rehabiliteringsteams
 2. Fleksibel sammensætning af rehabiliteringsteams
 3. Mestringsforløb skal gives ud fra en faglig vurdering
 4. Forenkling af visitationskategorierne
 5. Færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse
 6. Styrket fokus på kommunens kontakt med alvorligt syge
 7. Forenkling af ”Mit sygefravær”
 8. Mulighed for at vise lægeattester for sygemeldte borgere
 9. Afskaffelse af generelt krav om lægeattester
 10. Undersøge mulighed for at ændre i kommunens anmodning om lægeattester