Spring over hovedmenu

Benchmarking: Antal offentligt forsørgede

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange offentligt forsørgede den enkelte kommune kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Dagpengeområdet består af dagpenge. Sygedagpengeområdet består af sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Kontanthjælpsområdet består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 1. halvår 2022 – 2. halvår 2022

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Gladsaxe 0,9 pct. point 410 personer
2. Ballerup 0,8 pct. point 260 personer
3. Billund 0,7 pct. point 110 personer
4. Vejen 0,6 pct. point 150 personer
5. Fredensborg 0,6 pct. point 140 personer
6. Holbæk 0,5 pct. point 230 personer
7. Solrød 0,5 pct. point 70 personer
8. Furesø 0,4 pct. point 110 personer
9. Hillerød 0,4 pct. point 150 personer
10. Frederiksberg 0,4 pct. point 280 personer

Eksempel:
Billund er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Billund er dermed den kommune, der klarer sig tredjebedst. Billund har 0,7 procentpoint færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 110 personer færre end forventet.

Se hele ranglisten (PDF)