Spring over hovedmenu

Benchmarking: Antal offentligt forsørgede

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange offentligt forsørgede den enkelte kommune kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Dagpengeområdet består af dagpenge. Sygedagpengeområdet består af sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Kontanthjælpsområdet består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Gladsaxe 1,1 pct. point 490 personer
2. Ballerup 0,8 pct. point 240 personer
3. Solrød 0,7 pct. point 100 personer
4. Furesø 0,6 pct. point 160 personer
5. Fredensborg 0,6 pct. point 140 personer
6. Middelfart 0,5 pct. point 130 personer
7. Frederiksberg 0,5 pct. point 350 personer
8. Holbæk 0,5 pct. point 220 personer
9. Vejen 0,5 pct. point 130 personer
10. Herlev 0,4 pct. point 70 personer

Eksempel:
Solrød er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Solrød er dermed den kommune, der klarer sig tredjebedst. Solrød har 0,7 procentpoint færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 100 personer færre end forventet.

Se hele ranglisten (PDF)