Spring over hovedmenu

Benchmarking: Dagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på dagpengeområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på dagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på dagpenge end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på dagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2020 - 1. halvår 2021

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
(mio. kr.)
1. Hillerød 0,3 pct. point 110 personer - 8,7
2. Odder 0,3 pct. point 40 personer  - 3,5
3. Holbæk 0,3 pct. point 140 personer - 10,2
4. Vejen 0,3 pct. point 70 personer - 6,0
5. Frederiksberg 0,3 pct. point 200 personer - 15,4
6. Mariagerfjord 0,3 pct. point 70 personer - 5,6
7. Fredensborg 0,3 pct. point 70 personer - 5,1
8. Allerød 0,3 pct. point 40 personer - 3,0
9. Rudersdal 0,3 pct. point 90 personer - 6,5
10. Assens 0,2 pct. point 60 personer - 4,7

Eksempel:
Vejen er placeret som nr. 4 ud af 98 kommuner. Vejen er dermed den kommune, der klarer sig 4. bedst. Vejen har 0,3 procentpoint færre på dagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 70 personer færre end forventet. Fordi Vejen klarer sig bedre end forventet, har de sparet 6,0 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele rangslisten (PDF)