Spring over hovedmenu

Benchmarking: Kontanthjælpsområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på kontanthjælpsområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på kontanthjælpsområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på kontanthjælpsområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 2. halvår 2020 - 1. halvår 2021

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet  Potentiale
(mio. kr.)
1. Ishøj 1,0 pct. point 150 personer - 9,0
2. Gladsaxe 0,7 pct. point 330 personer - 21,7
3. Ballerup 0,7 pct. point 230 personer - 15,8
4. Vesthimmerland 0,7 pct. point 160 personer - 9,1
5. Læsø 0,6 pct. point 10 personer - 0,3
6. Nyborg 0,6 pct. point 110 personer - 5,6
7. Herlev 0,6 pct. point 110 personer - 5,6
8. Jammerbugt 0,5 pct. point 130 personer - 6,6
9. Furesø 0,5 pct. point 110 personer - 6,3
10. Fredensborg 0,5 pct. point 110 personer - 6,2

Eksempel:
Ballerup er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Ballerup er dermed den kommune, der klarer sig 3. bedst. Ballerup har 0,7 procentpoint færre på kontanthjælp end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 230 personer færre end forventet. Fordi Ballerup klarer sig bedre end forventet, har de sparet 15,8 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele ranglisten (PDF)