Spring over hovedmenu

Benchmarking: Kontanthjælpsområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på kontanthjælpsområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på kontanthjælpsområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på kontanthjælpsområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 2. halvår 2022 - 1. halvår 2023

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Vesthimmerland -0,7 pct. point -140 personer
2. Ishøj -0,5 pct. point -80 personer
3. Jammerbugt -0,5 pct. point -120 personer
4. Samsø -0,5 pct. point -10 personer
5. Ballerup -0,5 pct. point -170 personer
6. Billund -0,5 pct. point -80 personer
7. Fredensborg -0,4 pct. point -90 personer
8. Læsø -0,4 pct. point 0 personer
9. Furesø -0,3 pct. point -90 personer
10. Gladsaxe -0,3 pct. point -150 personer

Eksempel:

Jammerbugt er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Jammerbugt er dermed den kommune, der klarer sig tredjebedst. Jammerbugt har 0,5 procentpoint færre på kontanthjælp end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 120 personer færre end forventet.

Se hele rangslisten (PDF)