Spring over hovedmenu

Benchmarking: Kontanthjælpsområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på kontanthjælpsområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på kontanthjælpsområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på kontanthjælpsområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2022 - 2. halvår 2022

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Vesthimmerlands 0,8 pct. point 180 personer
2. Jammerbugt 0,7 pct. point 160 personer
3. Ishøj 0,6 pct. point 90 personer
4. Ballerup 0,6 pct. point 170 personer
5. Samsø 0,5 pct. point 10 personer
6. Billund 0,5 pct. point 80 personer
7. Gladsaxe 0,4 pct. point 200 personer
8. Fredensborg 0,4 pct. point 100 personer
9. Brønderslev 0,4 pct. point 90 personer
10. Furesø 0,3 pct. point 80 personer

Eksempel:
Ishøj er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Ishøj er dermed den kommune, der klarer sig tredjebedst. Ishøj har 0,6 procentpoint færre på kontanthjælp end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 90 personer færre end forventet.

Se hele ranglisten (PDF)