Spring over hovedmenu

Benchmarking: Kontanthjælpsområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på kontanthjælpsområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på kontanthjælpsområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på kontanthjælpsområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2021 - 2. halvår 2021

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Ishøj 0,8 pct. point 120 personer
2. Vesthimmerland 0,8 pct. point 170 personer
3. Ballerup 0,6 pct. point 200 personer
4. Jammerbugt 0,6 pct. point 140 personer
5. Gladsaxe 0,6 pct. point 270 personer
6. Nyborg 0,5 pct. point 90 personer
7. Brønderslev 0,4 pct. point 90 personer
8. Herlev 0,4 pct. point 80 personer
9. Middelfart 0,4 pct. point 100 personer
10. Fredensborg 0,4 pct. point 90 personer

Eksempel:
Ballerup er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Ballerup er dermed den kommune, der klarer sig tredjebedst. Ballerup har 0,6 procentpoint færre på kontanthjælp end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 200 personer færre end forventet.

Se hele ranglisten (PDF)