Spring over hovedmenu

Benchmarking: Kontanthjælpsområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på kontanthjælpsområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på kontanthjælpsområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på kontanthjælpsområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2023 - 2. halvår 2023

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Samsø -0,6 pct. point -10 personer
2. Vesthimmerland -0,6 pct. point -130 personer
3. Billund -0,5 pct. point -90 personer
4. Læsø -0,5 pct. point 0 personer
5. Jammerbugt -0,5 pct. point -110 personer
6. Ballerup -0,4 pct. point -130 personer
7. Faxe -0,4 pct. point -90 personer
8. Ishøj -0,4 pct. point 60 personer
9. Fanø -0,3 pct. point -10 personer
10. Furesø -0,3 pct. point -90 personer

Eksempel:

Vesthimmerland er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Vesthimmerland er dermed den kommune, der klarer sig næstbedst. Vesthimmerland har 0,6 procentpoint færre på kontanthjælp end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 130 personer færre end forventet.

Se hele rangslisten (PDF)