Spring over hovedmenu

Benchmarking: Sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på sygedagpengeområdet baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på sygedagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på sygedagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 2. halvår 2020 - 1. halvår 2021

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
(mio. kr.)
1. Vallensbæk 0,5 pct. point 40 personer - 3,4
2. Gladsaxe 0,3 pct. point 160 personer - 11,7
3. Hørsholm 0,3 pct. point 50 personer - 3,6
4. Rødovre 0,3 pct. point 90 personer - 6,7
5. Norddjurs 0,3 pct. point 70 personer - 5,3
6. Herning 0,2 pct. point 120 personer - 9,3
7. Aalborg 0,2 pct. point 310 personer - 24,0
8. Frederiksberg 0,2 pct. point 140 personer - 10,4
9. Gentofte 0,2 pct. point 90 personer - 6,3
10. Hedensted 0,2 pct. point 60 personer - 4,1

Eksempel:
Gladsaxe er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Gladsaxe er dermed den kommune, der klarer sig 2. bedst. Gladsaxe har 0,3 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 160 personer færre end forventet. Fordi Gladsaxe klarer sig bedre end forventet, har de sparet 11,7 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele ranglisten (PDF)