Spring over hovedmenu

Benchmarking: Sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på sygedagpengeområdet baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på sygedagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på sygedagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2022 – 2. halvår 2022

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Læsø 0,7 pct. point 0 personer
2. Hørsholm 0,4 pct. point 50 personer
3. Slagelse 0,3 pct. point 140 personer
4. Aalborg 0,3 pct. point 390 personer
5. Helsingør 0,2 pct. point 80 personer
6. Norddjurs 0,2 pct. point 50 personer
7. Solrød 0,2 pct. point 30 personer
8. Herning 0,2 pct. point 110 personer
9. Struer 0,2 pct. point 20 personer
10. København 0,2 pct. point 780 personer

Eksempel:
Hørsholm er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Hørsholm er dermed den kommune, der klarer sig næstbedst. Hørsholm har 0,4 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 50 personer færre end forventet.

Se hele ranglisten (PDF)