Spring over hovedmenu

Benchmarking: Sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på sygedagpengeområdet baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på sygedagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på sygedagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2023 – 2. halvår 2023

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Struer -0,4 pct. point -50 personer
2. Hørsholm -0,3 pct. point -50 personer
3. Slagelse -0,3 pct. point -150 personer
4. Læsø -0,3 pct. point 0 personer
5. Kolding -0,2 pct. point -150 personer
6. Solrød -0,2 pct. point -30 personer
7. Aalborg -0,2 pct. point -330 personer
8. Albertslund -0,2 pct. point -40 personer
9. Allerød -0,2 pct. point -30 personer
10. Norddjurs -0,2 pct. point -40 personer

Eksempel:

Slagelse er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Slagelse er dermed den kommune, der klarer sig tredjebedst. Slagelse har 0,3 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 150 personer færre end forventet.

Se hele rangslisten (PDF)