Spring over hovedmenu

Benchmarking: Sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på sygedagpengeområdet baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på sygedagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på sygedagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2021 – 2. halvår 2021

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Læsø 0,5 pct. point 10 personer
2. Norddjurs 0,3 pct. point 80 personer
3. Slagelse 0,3 pct. point 150 personer
4. Rødovre 0,3 pct. point 80 personer
5. Hørsholm 0,3 pct. point 40 personer
6. Vallensbæk 0,3 pct. point 20 personer
7. Solrød 0,2 pct. point 40 personer
8. Aalborg 0,2 pct. point 310 personer
9. Gladsaxe 0,2 pct. point 80 personer
10. Herning 0,2 pct. point 100 personer

Eksempel:
Norddjurs er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Norddjurs er dermed den kommune, der klarer sig næstbedst. Norddjurs har 0,3 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 80 personer færre end forventet.

Se hele ranglisten (PDF)