Spring over hovedmenu

Benchmarking: Sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på sygedagpengeområdet baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på sygedagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på sygedagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Læsø 0,8 pct. point 10 personer
2. Hørsholm 0,4 pct. point 60 personer
3. Slagelse 0,3 pct. point 170 personer
4. Norddjurs 0,3 pct. point 70 personer
5. Aalborg 0,3 pct. point 400 personer
6. Solrød 0,2 pct. point 30 personer
7. Vallensbæk 0,2 pct. point 30 personer
8. Herning 0,2 pct. point 120 personer
9. København 0,2 pct. point 970 personer
10. Vejle 0,2 pct. point 120 personer

Eksempel:
Hørsholm er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Hørsholm er dermed den kommune, der klarer sig næstbedst. Hørsholm har 0,4 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 60 personer færre end forventet.

Se hele ranglisten (PDF)