Spring over hovedmenu

Barselsorlov: Hvad gælder hvis dit barn er født før 2. august 2022

Her kan du få et overblik over mulighederne for at få barselsorlov, hvis dit barn er født før 2. august 2022. Både hvor meget mødre, fædre og medmødre kan holde, og hvordan de kan holde den. Hvis dit barn er født 2. august 2022 eller senere gælder der nye regler.

Ret til orlov i 52 uger med barselsdagpenge
Alle gravide har ret til fire ugers orlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre har ret til to ugers fædreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. I disse i alt 20 uger kan forældrene modtage barselsdagpenge.  

Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Fædre kan godt starte orloven inden for de første 14 uger efter fødslen. 

Orloven kan forlænges med otte uger
Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med otte uger. Forældre i arbejde kan dog også vælge at forlænge orloven med op til 14 uger. Det er ikke muligt at forlænge orloven med at andet antal end otte eller 14 uger.

Hvis orloven bliver forlænget, er det muligt at ansøge kommunen om, at dagpengene bliver sat ned i orlovsperioden, fordi der maksimalt kan udbetales et beløb, der svarer til dagpenge i 32 uger.

Særlige betingelser ved udbetaling af barselsdagpenge
Der er særlige betingelser for udbetaling af barselsdagpenge til forældre i arbejde, selvstændige erhvervsdrivende og studerende.

Love og regler

Barselsloven

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Udgivelser

Pjece for forældre om den fleksible barselsorlov (PDF)

Pjece for virksomheder om den fleksible barselsorlov (PDF)

Læs vejledningen om rettigheder ved graviditet og barsel (PDF)