Spring over hovedmenu

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler alle klager om forskelsbehandling både på og uden for arbejdsmarkedet.

Ligebehandlingsnævnet blev oprettet den 1. januar 2009 og behandler klager over forskelsbehandling. Det betyder, at man som borger kan klage, hvis man føler sig forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse eller etnisk oprindelse.

Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse. 

Ligebehandlingsnævnet er en uvildig, upartisk og uafhængig institution, som er nedsat ved lov. Ankestyrelsen er sekretariat for nævnet, og sekretariatets medarbejdere kan hjælpe og rådgive personer, som ønsker at klage til nævnet. Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet. 

Ligebehandlingsnævnet kan:

 • Behandle klager over forskelsbehandling
 • Træffe afgørelser om, hvorvidt lovgivningen er overtrådt
 • Udmåle og tilkende godtgørelse til ofre for ulovlig forskelsbehandling
 • Føre sagen for de almindelige domstole, hvis nævnets afgørelser og forlig, som er indgået for nævnet, ikke efterleves.

Hvem kan klage?
Alle kan som udgangspunkt klage til Ligebehandlingsnævnet.  Dog er der krav om retlig interesse, som betyder, at du skal være direkte berørt af forskelsbehandlingen eller tilhøre den gruppe, der bliver forskelsbehandlet.

Klage til Ligebehandlingsnævnet skal indgives skriftligt. På nævnets hjemmeside kan du finde et klageskema. Klageskemaet sikrer, at Ligebehandlingsnævnet får alle de oplysninger, som er nødvendige for, at din klage kan behandles.

Du kan selv stå for sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet, eller du kan være repræsenteret af en partsrepræsentant som fx en advokat eller fagforening.

Sager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet kan ikke blive behandlet af Ligebehandlingsnævnet, hvis fagforeningen vil føre sagen i det fagretlige system.

Medlemmer af Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet består af en formand, to næstformænd, der er udpeget af Domstolsstyrelsen, og ni juridiske medlemmer, som er udpeget af beskæftigelsesministeren.

Formand for Ligebehandlingsnævnet er landsdommer Annette Dam Ryt-Hansen. Næstformænd i nævnet er byretsdommer Henrik Johnsen og byretsdommer Finn Haargaard.

Nævnet består i øvrigt af følgende medlemmer:

 • Cand.jur. Agnete Lied Andersen
 • Advokat Trine Binderup Larsen
 • Advokat Mads Krarup
 • Cand.jur., Ph.d. Natalie Videbæk Munkholm
 • Cand.jur. Ph.d. Birgitte Kofoed Olsen
 • Advokat Christina Skjold
 • Chefrådgiver Dorte Solholt
 • Advokat Morten Ulrich
 • Professor, dr. jur. Jens Vedsted-Hansen