Spring over hovedmenu

EU

Danmark samarbejder med de øvrige EU-medlemsstater og EU-institutioner på det arbejdsmarkedspolitiske område i EU.

Som medlem af EU deltager Danmark i samarbejdet om arbejdsmarkedspolitik inden for EU's fastsatte rammer, såsom forhandling af EU-direktiver om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.

Danmark samarbejder med de øvrige EU-medlemsstater, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Medlemslandene forhandler om forordninger, direktiver og henstillinger mv. i Rådet af EU's beskæftigelses- og socialministre, EPSCO. 

Beskæftigelsesministeriet samarbejder også med de øvrige EU-medlemslande for at opfylde den europæiske beskæftigelsesstrategi for at øge beskæftigelsesniveauet og forbedre leve- og arbejdsvilkårene i EU.

Endvidere samarbejder Beskæftigelsesministeriet med de øvrige medlemslande og Europa-kommissionen om at sikre den fri bevægelighed for EU-borgere, bl.a. ved koordinere retten til sociale sikringsydelser.