Spring over hovedmenu

EU

Danmark samarbejder med de øvrige EU-medlemsstater og EU-institutioner på det beskæftigelsespolitiske og sociale område i EU.

Som medlem af EU deltager Danmark i beskæftigelsessamarbejdet inden for EU's fastsatte rammer.

Danmark samarbejder med de øvrige EU-medlemsstater, Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen på det beskæftigelsespolitiske og sociale område i EU. Medlemslandene forhandler i Rådet af EU's beskæftigelses- og socialministre, EPSCO. 

Beskæftigelsesministeriet samarbejder især med de øvrige EU-medlemslande for at opfylde den europæiske beskæftigelsesstrategi for at øge beskæftigelsesniveauet og forbedre leve- og arbejdsvilkårene i EU.

EU’s hjemmeside

EPSCO-rådet

Udenrigsministeriets hjemmeside om EU