Spring over hovedmenu

Europarådet

Europarådet er en selvstændig international organisation, som har til formål at fremme værdier som demokrati, menneskerettigheder og udviklingen af retssamfundet.

Europarådet består af 46 medlemslande, der alle har tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Alle EU-landene er medlemmer af Europarådet.

På det sociale og økonomiske område er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention suppleret af Den Europæiske Socialpagt (også kaldet Socialpagten).

Danmark ratificerede Socialpagten i 1965 og er deraf forpligtet til at sikre, at danske statsborgere, såvel som borgere fra de andre medlemslande, i lovgivning og i praksis nyder godt af en række grundlæggende sociale rettigheder.

Europarådets hjemmeside