Spring over hovedmenu

FN

Danmark har tilsluttet sig en række FN konventioner. En del af disse konventioner hører under Beskæftigelsesministeriets område.

Med 193 medlemsstater er FN det største eksisterende forum for dialogen om menneskeretlige udfordringer. I FN-regi er der vedtaget en række kernekonventioner på menneskerettighedsområdet. En del af disse konventioner hører under Beskæftigelsesministeriets område:

  • Konvention om barnets rettigheder(CRC)
  • Konvention om borgerlige og politiske rettigheder(CCPR)
  • Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder(CESCR)

FN’s hjemmeside