Spring over hovedmenu

FN

Danmark har tilsluttet sig en række FN-konventioner. En del af disse konventioner indeholder elementer, der hører under Beskæftigelsesministeriets område.

Med 193 medlemsstater er FN det største eksisterende forum for dialogen om menneskeretlige udfordringer. I FN-regi er der vedtaget ni kernekonventioner på menneskerettighedsområdet, hvoraf Danmark har tilsluttet sig otte:

  • FN’s Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder (1966)
  • FN’s Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966)
  • FN’s Konvention om flygtninges retsstilling (1951)
  • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965)
  • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (1979)
  • FN’s Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984)
  • FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (1989 )
  • FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap (2006)

En del af disse konventioner indeholder elementer, der hører under Beskæftigelsesministeriets område.

FN’s hjemmeside