Spring over hovedmenu

ILO

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed. Danmark har været medlem af ILO siden oprettelsen i 1919 og har ratificeret samtlige otte kernekonventioner om grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

I Danmark er Beskæftigelsesministeriet ressortministerium og rigsmyndighed i forhold til ILO.

Den danske FN-mission i Genève følger løbende ILO’s arbejde og bistår Beskæftigelsesministeriet i kontakten til ILO.

ILO’s Hjemmeside