Spring over hovedmenu

OECD

Danmark er medlem af OECD, The Organization for Economic Co-operation and Development.

OECD er en samarbejdsorganisation for 38 udviklede lande, der arbejder sammen om at implementere globale standarder (aftaler, retningslinjer, principper, best practices etc.) inden for international samhandel, økonomiske transaktioner og international arbejdsdeling.

Under sloganet ”Better policies for better lives”, bistår OECD sine medlemslande med at forbedre lovgivning, politik, standarder, forvaltningsprincipper og -praksis. OECD’s analyser er evidensbaserede og tryktestes i dialog med medlemslandene.

Beskæftigelsesministeriet repræsenterer Danmark i OECD’s Arbejdsmarkeds- og Socialkomite (ELSAC) og Arbejdsgruppen om Arbejdsmarkedsforhold (WP5), herunder i forhold til OECD’s årlige ”Employment Outlook” publikation.