Spring over hovedmenu

EU og ligestilling

Ligestilling af kvinder og mænd er højt prioriteret i EU, og EU har en række direktiver, som skal fremme ligestilling og lige løn på arbejdsmarkedet.

EU's ligestillingsdirektiver
EU har en række direktiver, som skal fremme lige løn og ligestilling i arbejdslivet.

For at gøre EU's lovgivning om ligestilling mere overskuelig og klar, har EU samlet en række EU-regler om kønslige­stilling i ét direktiv: 

Det omarbejdede direktiv om gennemførelse af princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (PDF)

Derudover er der følgende EU-direktiver, som regulerer ret til barsel og orlov:

Graviditetsdirektivet

Orlovsdirektivet (PDF)

EU’s direktiver gælder i hele EU. Det er et krav, at alle EU-lande skal omsætte reglerne til national ret. I Danmark sker det ved lov eller ved kollektiv overenskomst.