Spring over hovedmenu

Lovgivning om ligestilling

Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for de love, som skal fremme ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet.

Tre love er centrale, for at sikre ligebehandling og ligestilling på det danske arbejdsmarked.

Det drejer sig om:

Ligebehandlingsloven
Loven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Den indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel.

Læs mere

Ligelønsloven
Loven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Den indeholder også særlige regler om kønsopdelt lønstatistik mv.

Læs mere

Barselsloven
Loven omhandler ret til orlov og dagpenge ved barsel. Alle gravide har ret til fire ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Fædre har ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Herefter har begge forældre 32 ugers orlov hver, som de frit kan fordele mellem sig.

Læs mere