Spring over hovedmenu

Lovgivning om ligestilling

Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for de love, som skal fremme ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet.

Tre love er centrale for at sikre ligebehandling og ligestilling på det danske arbejdsmarked.

Det drejer sig om:

Ligebehandlingsloven
Loven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Den indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel.

Læs mere

Ligelønsloven
Loven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Den indeholder også særlige regler om kønsopdelt lønstatistik mv.

Læs mere

Barselsloven
Loven omhandler ret til orlov og dagpenge ved barsel. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover har mødre ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge. For lønmodtagere er i alt 11 af orlovsugerne med barseldagpenge øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. 

Læs mere