Spring over hovedmenu

Lovgivning

Både Danmark og EU har love og regler, som har til formål at modvirke social dumping.

For at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne og forhindre unfair konkurrence, har EU i sit udstationeringsdirektiv fra 1996 fastsat regler om, at det land, hvor de udstationerede arbejdstagere midlertidigt arbejder, kræver, at virksomheden overholder landets regler om fx mindsteløn og arbejdsmiljø.

I Danmark skal udenlandske virksomheder, der arbejder i landet, derfor tilmelde sig Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), så de danske myndigheder har mulighed for at håndhæve reglerne.

EU's udstationeringsdirektiv 
Både danskere, der hyrer udenlandske virksomheder, og de udenlandske virksomheder har pligt til at følge EU’s udstationeringsdirektiv.

Parallelt med at reglerne om den fri bevægelighed har udviklet sig i EU, har der været behov for at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne og forhindre unfair konkurrence. Derfor er det anerkendt i EU, at den fri bevægelighed for tjenesteydere ikke betyder, at tjenesteydere kan forblive fuldt ud omfattet af hjemlandets regler under arbejde i et andet land.

Det land, hvor de udstationerede arbejdstagere midlertidigt arbejder, skal derfor kræve, at virksomheden overholder landets regler om fx mindsteløn og arbejdsmiljø.

Dansk implementering af håndhævelsesdirektivet
På grund af stigende problemer med social dumping i EU har medlemslandene indgået en aftale om håndhævelsesdirektivet, der har til formål at forbedre håndhævelsen af udstationeringsreglerne i EU.

I Danmark implementeres håndhævelsesdirektivet ved at oprette Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, der skal sikre, at udenlandske virksomheder kan holdes ansvarlige, hvis de ikke overholder danske overenskomster og ikke udbetaler løn til udstationerede ansatte.

Samtidig får Arbejdstilsynet mulighed for at finde frem til de såkaldte postkassevirksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark, uden de har aktiviteter i deres hjemland – og dermed ikke er omfattet af udstationeringsreglerne. Herved bliver det tydeligt i RUT-registret, om en udenlandsk tjenesteyder reelt er omfattet af udstationeringsreglerne eller ej.

Registret for Udenlandske Tjenesteydere
Både danskere, der hyrer udenlandske virksomheder, og de udenlandske virksomheder har pligt til selv at indberette en række oplysninger til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Formålet er at give de danske myndigheder bedre mulighed for at håndhæve de regler, der gælder for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere, som opererer i Danmark. Derudover er en række af oplysningerne offentligt tilgængelige, så arbejdsmarkedets parter kan komme i kontakt med udenlandske virksomheder og sikre ordnede forhold.

Alle udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, har pligt til at anmelde en række oplysninger til RUT. Det gælder også virksomheder, der ikke har reelle aktiviteter i hjemlandet. Selvstændige uden ansatte skal kun anmelde sig i RUT, hvis de leverer tjenesteydelser inden for brancherne bygge- og anlægsvirksomhed eller installation og reparation af maskiner og udstyr.

Desuden har den, som arbejdet i Danmark udføres for, pligt til at sikre sig, at den udenlandske virksomhed har anmeldt oplysninger til RUT – hvis arbejdet falder inden for brancherne bygge- og anlæg samt landbrug, skovbrug, gartneri og rengøring. Det gælder ligegyldigt, om arbejdsgiveren er en virksomhed eller en privat person.