Spring over hovedmenu

Tilsyn

For at sikre at udenlandske virksomheder overholder reglerne på det danske arbejdsmarked, fører Arbejdstilsynet tilsyn med virksomhederne.

Arbejdstilsynet har til opgave at føre tilsyn med, om udenlandske virksomheder overholder den danske arbejdsmiljølovgivning, og om de har tilmeldt sig Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT).

Indsats i arbejdsmiljømæssig sammenhæng
Tilsynet med om udenlandske virksomheder overholder arbejdsmiljølovgivningen bliver gennemført på samme måde som i forhold til danske virksomheder. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, afgiver Arbejdstilsynet de relevante reaktioner, og sagen kan i sidste ende blive afgjort med en straffesag.

Indsats i RUT-sammenhæng
Arbejdstilsynet har også til opgave at kontrollere, at udenlandske virksomheder har foretaget anmeldelse til RUT.

Hvis den udenlandske virksomhed udfører arbejde uden at være anmeldt til RUT-registreret eller har anmeldt sig ukorrekt, kan Arbejdstilsynet udstede administrative bødeforelæg. Bøden for at overtræde anmeldelsespligten til RUT-registeret er 10.000 kroner.

Fælles myndighedsindsats mod social dumping
Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemfører hvert år en række landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier og restauranter.

Arbejdstilsynet kontrollerer blandt andet om de udenlandske virksomheder er registreret i RUT-registeret, SKAT kontrollerer skatte- og momsforhold, og politiet undersøger, om de udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Hotline
Som et led i finanslovaftalen for 2013 indgik det, at mulighederne for at anmelde potentielle lovovertrædelser begået af udenlandske virksomheder skulle effektiviseres.

På den baggrund har Arbejdstilsynet blandt andet etableret en hotline telefoniske henvendelser om udenlandske virksomheder og synliggjort muligheden for at foretage elektronisk og telefonisk anmeldelse af udenlandske virksomheder til Arbejdstilsynet.