Spring over hovedmenu

Omsorgsorlov

Den 2. august 2022 trådte nye regler om omsorgsorlov i kraft, som giver lønmodtagere ret til fem omsorgsdage om året.

Lønmodtagere har fået ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage om året gældende fra 1. januar 2023. I 2022 har man som en overgangsperiode ret til to dage frem til den 31. december 2022. 

Omsorgsorloven bruges til at yde personlig omsorg eller støtte til:

  • Egne børn
  • Forældre
  • Ægtefælle eller partner
  • En person fra samme husstand

Personen, der skal ydes omsorg eller støtte til, skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Omsorg og støtte kan være flere ting herunder også, at man ledsager en pårørende til hospitals- og lægebesøg. Arbejdsgiver kan kræve at se dokumentation for, at der er behov for omsorg eller støtte, fx i form af en indkaldelse til undersøgelse eller lignende.