Spring over hovedmenu
Far på barsel
Den nye orlovsmodel skal understøtte mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Mor og far får som udgangspunkt hver 24 ugers orlov efter barnets fødsel. Nogle af ugerne er øremærket – det gælder særligt, når man er lønmodtager.

Ny orlovsmodel gælder for børn født fra 2. august 2022

Alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere, er omfattet af nye orlovsregler. 

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover har mødre fortsat ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

Som noget nyt er de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne stadig holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere er yderligere ni uger øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven. 

Reglerne har tidligere været sådan, at forældrene tilsammen har haft 48 ugers orlov med barselsdagpenge, hvor 14 uger var øremærket moren, to uger var øremærket faren, og resten af ugerne med dagpenge (32 uger) kunne forældrene dele mellem sig. 

 

Anm.: De ni øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere.   

Få overblik over den nye orlovsmodel

Ofte stillede spørgsmål

Nye frister for varsling af orlov til arbejdsgiveren

Med de nye orlovsregler er der også fastsat nye frister for, hvornår du skal varsle fravær til din arbejdsgiver. 

Få overblik over fristerne

Ikrafttrædelser

  • Den nye orlovsmodel gælder for alle, der får børn den 2. august 2022 eller senere.

  • De nye regler for LGBT+ familier får virkning for familier, der får børn den 1. januar 2024 eller senere.

  • De nye regler for soloforældre gælder for alle, der får børn den 1. januar 2024 eller senere.

Barseludligningsordning

Arbejdsgivere på det private arbejdsmarked skal være med i en barseludlignings­ordning. På den måde sikres arbejdsgiverne en højere refusion, når de betaler løn under barselsorlov.

Læs mere