Spring over hovedmenu
Landbrugsmaskine
Ekspertgruppen har i 2024 fokus på alvorlige arbejdsulykker ved arbejde med maskiner i landbruget.

Ekspertgruppe for arbejdsulykker

Beskæftigelsesministeren har i januar 2024 nedsat en ekspertgruppe, som i de kommende tre år skal analysere og samle ny viden om forskellige emner, som kan være med til at forebygge alvorlige arbejdsulykker.

I 2022 skete der flere arbejdsrelaterede dødsulykker end i de foregående 14 år, og antallet af arbejdsulykker har været opadgående i de seneste mange år. En analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser også, at de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsulykker hvert år løber op i godt 28,4 milliarder kroner. Det svarer til et arbejdsudbud på ca. 26.000 fuldtidspersoner.

Forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen nedsatte derfor i januar 2024 en ekspertgruppe som en del af en handlingsplan mod arbejdsulykker.

Ekspertgruppen vil fra 2024-2026 have fokus på én type af ulykker hvert år for at komme helt til bunds i årsagen til ulykkerne i de pågældende brancher.

Ekspertgruppens arbejde skal munde ud i en årlig rapport med anbefalinger til, hvad der kan gøres for at forebygge de konkrete ulykker.

I 2024 vil ekspertgruppen kigge nærmere på alvorlige arbejdsulykker ved arbejde med maskiner i landbruget. 

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal hvert år foretage analyser af 15-25 arbejdsulykker inden for årets emne. Gennem analyser og data skal gruppen få et præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer.

Ekspertgruppen vil bestå af faste medlemmer og ad hoc medlemmer, der har særlig ekspertise i forhold til det årlige emne.

De faste medlemmer er:

  • Formand Dan Radmer Henriksen, Senior Director I Group Health & Safety i STARK 
  • Pete Kines, seniorforsker, NFA
  • Kent Jacob Nielsen, seniorforsker og souschef, Regionshospitalet i Gødstrup 
  • Kirstine Lindved, tilsynschef, Arbejdstilsynet

I 2024 vil ad hoc medlemmerne være:

  • Christina Edstrand, arbejdsmiljøchef, SEGES Innovation
  • Christine Ipsen, professor ved Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik, DTU

Ekspertgruppen bliver suppleret af en undersøgelsesgruppe, der fx kan foretage undersøgelse af ulykkesstedet og interviews af implicerede parter. Det er også undersøgelsesgruppen, der giver virksomheder en tilbagemelding, som kan understøtte deres forebyggelse af lignende ulykker.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til initiativet.