Spring over hovedmenu

Oversigt over hovedforslag

Den anbefalede dagpengemodel lægger op til ændringer i fire centrale elementer: Optjening af ret til dagpenge, selvstændig bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, opstart af selvstændig virksomhed og ophør af selvstændig virksomhed.

Hovedforslagene i den anbefalede dagpengemodel er: 

  • Nye definitioner baseret på personens aktiviteter, der i højere grad end i dag følger skattesystemet.
  • Indkomstbaseret optjeningskrav, hvor al beskæftigelse tæller med.
  • Ny digital model for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvor vurderingen sker på baggrund af oplysninger om løntimer i eIndkomst.
  • Mulighederne for at arbejde deltid og samtidig modtage dagpenge harmoniseres med lønmodtagerne.
  • Bedre muligheder for at opstarte selvstændig virksomhed på dagpenge. En virksomhed kan opstartes med henblik på at blive personens hovedbeskæftigelse.
  • Forenklet og digital model for ophør af selvstændig virksomhed, der gælder både ved ophør fra hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse.