Spring over hovedmenu

4. møde: 4. og 5. december 2017 i Nordjylland

Her kan du finde materialet, der dannede udgangspunkt for det 4. møde i Disruptionrådet om fremtidens kompetencer. Det drejer sig blandt andet om rapporten fra McKinsey om automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked.

Program for det 4. møde om fremtidens kompetencer

Find programmet (PDF)

McKinsey-rapport: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked

Læs hovedrapporten (PDF)

Læs sammenfatningen (PDF)

Øvrige dokumenter

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer (PDF)

Midtvejsrapport til Disruptionrådet: Udvikling af en dynamisk kompetencetaksonomi (PDF)

Diskussionsoplæg: Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? (PDF)

Baggrundsnotat om det schweiziske uddannelsessystem (PDF)

Overligger: Uddannelser til fremtiden (PDF)