Spring over hovedmenu

Anden rapport fra ekspertgruppen

De godt 500.000 borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats, foreslår ekspertgruppen i sin anden og sidste rapport om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Ekspertgruppen offentliggjorde 17. marts 2015 sin anden og sidste rapport om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats. Hvor den første rapport omhandlede dagpengemodtagere, er fokus i den anden rapport de godt 500.000 borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Det omfatter borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller førtidspension, samt personer, der er i fleksjob, ressourceforløb eller revalidering.

Ekspertgruppen foreslår i sin rapport tre spor med i alt 28 forslag, der skal få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Det gælder en ny virksomhedsrettet indsats, en styrket tværlig indsats og målrettet uddannelse.

Den virksomhedsrettede indsats skal blandt andet styrkes ved nye målrettede virksomhedstilbud, stærke incitamenter til at vælge virksomhedstilbud, en styrket mentorordning og mere fokus på at servicere og samarbejde med virksomhederne.

Herudover lægger ekspertgruppen vægt på at øge kvaliteten og indholdet i den tværfaglige indsats, ligesom uddannelsesindsatsen bør styrkes gennem styrkede brobygningsforløb og en målretning af både revaliderings- og voksenlærlingeordningen.

Ekspertgruppens rapport (PDF)

Ekspertgruppens pressemeddelelse (PDF)

Faktaark: 28 anbefalinger (PDF)

Faktaark: Økonomi (PDF)