Spring over hovedmenu

Ekspertgruppens første rapport om indsatsen for dagpengemodtagere

Ekspertgruppen offentliggjorde den 25. februar 2014 sin første rapport med anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats for dagpengemodtagere. I fase 2 skal ekspertgruppen se på indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate.

Ekspertgruppen har offentliggjort sin rapport med 39 konkrete anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats.

Med anbefalingerne lægger ekspertgruppen op til en tidligere og mere individuel indsats samt en bedre udnyttelse af ressourcerne.

I rapporten har ekspertgruppen set på indsatsen for dagpengemodtagere og behovet for en tidlig, aktiv og mere effektiv indsats i lyset af den toårige dagpengeperiode.

Anbefalingerne tager afsæt i det opdrag, udvalget fik, og vil medføre en ny arbejdsmarkedsindsats, hvor:

  • Ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse – enten gennem tidlig og intensiv jobsøgning til dem, der alene har behov for at blive understøttet i deres egen indsats for at finde et job, eller gennem målrettet opkvalificering til dem, hvis kompetencer ikke står mål med nutidens arbejdsmarked.

  • Den enkelte ledige oplever en meningsfuld indsats, der er tilpasset hans eller hendes behov, men hvor større frihedsgrader og flere valgmuligheder også bliver ledsaget af øgede krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge bredt, intensivt og realistisk.

  • Både ledige og virksomheder oplever, at hjælpen er målrettet det arbejdsmarked, som ledige skal hjælpes tilbage på, og hvor jobcentrene har de rette forudsætninger for at finde egnede stillinger til de ledige.

Anbefalingerne holder sig inden for den nuværende økonomiske ramme, hvor der årligt bruges ca. 2,3 mia. kr. til den aktive indsats for dagpengemodtagere.

Det skønnes, at den samlede pakke med anbefalinger på sigt vil kunne øge den strukturelle beskæftigelse med 3.500 personer, hvilket svarer til at den offentlige saldo styrkes med knap 1 mia. kr.

Ekspertgruppens rapport: Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats med mening (PDF)

Ekspertgruppens pressemeddelelse om rapporten, februar 2014 (PDF)

Oversigt over ekspertgruppens anbefalinger, februar 2014 (PDF)

Økonomiske og strukturelle konsekvenser af ekspertgruppens anbefalinger, februar 2014 (PDF)