Spring over hovedmenu

Aktivering

Som arbejdsløs har man ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre mulighederne for at komme i arbejde.

Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 503 af 11. maj 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Over 25 år Lovhenvisning Sats
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 48, jf. §§ 47 og 70 20.359 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 48, jf. §§ 47 og 70 13.573 kr. pr. md.
Under 25 år, ingen uddannelse Lovhenvisning Sats
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 20.359 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 13.573 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 2 10.180 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 2 6.787 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5 20.359 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5 13.573 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2 og 3 10.180 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 2 og 3 6.787 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 3 og 5  20.359 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 3 og 5 13.573 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 3 10.180 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 3

6.787 kr. pr. md.

Under 25 år, gennemført uddannelse Lovhenvisning Sats
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 20.359 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 13.573 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:    
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 4 og 5 20.359 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1, 4 og 5 13.573 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:    
Dagpenge (82 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 16.694 kr. pr. md.
Dagpenge (82 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 11.130 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligt over for børn:    
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 14.557 kr. pr. md.
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 1 og 4 9.705 kr. pr. md.
Medlemmer uden forsørgelsespligt, hvor forbrug af timer med dagpenge overskrider 481 timer for fuldtidsforsikrede og 390 timer for deltidsforsikrede:    
Dagpenge (49,17 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) § 52 a, stk. 4, 2. pkt. 10.011 kr. pr. md.
Dagpenge (49,17 pct. sats) (Deltidsforsikret) § 52 a, stk. 4, 2. pkt. 6.674 kr. pr. md.

 

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation