Spring over hovedmenu

Revalideringsydelse og ledighedsydelse

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Revalideringsydelse Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år § 71, stk. 1 20.373 kr. pr. md.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet § 71, stk. 2, nr. 1 20.373 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn § 71, stk. 2, nr. 2 16.382 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt § 71, stk. 2, nr. 3 12.326 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 71, stk. 2, nr. 4 7.945 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 71, stk. 2, nr. 5 3.834 kr. pr. md.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge § 71, stk. 2, nr. 6 12.326 kr. pr. md.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg § 71, stk. 2, nr. 7 16.382 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg § 71, stk. 2, nr. 8 12.326 kr. pr. md.
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg § 71, stk. 3 16.382 kr. pr. md.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering § 71, stk. 4 20.373 kr. pr. md.
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb § 73, stk. 1 12.000 kr. pr. år
Ledighedsydelse Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 4.185 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 18.137 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)  § 74 a, stk. 3,
nr. 1
3.780 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 1
16.382 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
2.844 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
12.326 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse § 74 d, stk. 3 16.323 kr. pr. md.
Omregningssats § 74 d, stk. 5 277,76 kr. pr. time
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 77, stk. 4 837 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 77, stk. 4 756 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 77, stk. 4 569 kr. pr. dag