Spring over hovedmenu

Efterløn

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 503 af 11. maj 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Efterløn Lovhenvisning Sats
100 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 20.359 kr. pr. md.
100 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 13.573 kr. pr. md.
91 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 3  18.527 kr. pr. md.
91 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 3 12.351 kr. pr. md.
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Lovhenvisning Sats
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) § 74 g, stk. 1 89.976 kr. pr. år
Nedre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 7 117.432 kr. pr. år
Øvre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 7 234.868 kr. pr. år
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn § 3, stk. 4, i bek. nr. 836 af 19. juni 2023 58.100 kr. pr. år
Bundfradrag for 2024 ved beregning af fradrag i efterløn for pension Lovhenvisning Sats
Bundfradrag § 74 j, stk. 10 17.900 kr. pr. år
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2024 Lovhenvisning Sats
Grænse for arbejdsindtægt § 74 e, stk. 3 43.628 kr. pr. år
Beløb for den skattefrie præmie for 2024 Lovhenvisning 1. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 14.658 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 9.773 kr.
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2024 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 o, stk. 3 494 kr. pr. md.
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 o, stk. 3 368 kr. pr. md.
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2024 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 494 kr. pr. md.
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 368 kr. pr. md.
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 494 kr. pr. md.
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 368 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation