Spring over hovedmenu

Folkepension

Folkepension er en offentlig social pension til alle borgere, der er fyldt 65,5 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 og frem til 2022.

Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Folkepension Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 49, stk. 1, nr. 1 83.136 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 49, stk. 1, nr. 3 96.192 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 49, stk. 1, nr. 3 49.224 kr. pr. år
Den supplerende pensionsydelse § 72 d, stk. 1 19.900 kr. pr. år
Mediecheck § 49, stk. 1, nr. 4 1.047 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, enlige § 72 c, stk. 1 59 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, andre § 72 c, stk. 1 34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse § 49, stk. 1, nr. 8 og § 72 d, stk. 2  99.200 kr. pr. år
Folkepension - varmetillæg Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 14, stk. 2 5.800 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, gift/samlevende1 § 14, stk. 2 8.700 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 14, stk. 2  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.801-17.200 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   17.201-23.000 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   23.001-28.500 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   8.701-17.200 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   17.201-23.000 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   23.001-28.500 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   8.500 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   8.500 kr. pr. år
Petroleumstillæg2    
Petroleumstillæg, pr. liter, både gift/samlevende og enlig § 14, stk. 3 262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 17, stk. 3  
Husholdningsfradrag ved el, enlig   4.600 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende   6.100 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig   900 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende   1.000 kr. pr. år

1 Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 2238 af 29. december 2020.

2 Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020.

Folkepension - tillæg efter overgangsbestemmelser Lovhenvisning Sats
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-841 § 69, stk. 3  
Opsættelse 1/2 år   4.152 kr. pr. år
Opsættelse 1 år   8.316 kr. pr. år
Opsættelse 1 1/2 år   12.468 kr. pr. år
Opsættelse 2 år   16.632 kr. pr. år
Opsættelse 2 1/2 år   20.784 kr. pr. år
Opsættelse 3 år   24.936 kr. pr. år
Diverse tillæg    
Ægteskabstillæg2   11.448 kr. pr. år

1 Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Folkepension - fradragsbeløb1 og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb    
Fradrag ved pensionstillæg, enlig1 § 49, stk. 1, nr. 6 82.100 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende1 § 49, stk. 1, nr. 6 164.500 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 49, stk. 1, nr. 7 23.800 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 7 46.800 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig § 72 d, stk. 3 23.800 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende § 72 d, stk. 3 46.800 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig § 49 c 11.300 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende § 49 c 22.600 kr. pr. år
Nedsættelse    
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 1 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 3 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag § 31, stk. 2, nr. 4 32 pct.
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 5 54 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.177 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 583 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb    
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist § 72 d, stk. 5 200 kr. pr. år

1 Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 122.004 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

Skattefri seniorpræmie Lovhenvisning Sats
Seniorpræmie for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen § 3, stk. 1 46.868 kr. én gang
Seniorpræmie for perioden 13. til 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen § 3, stk. 2 27.898 kr. én gang
Tidlig pension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Kr. årligt
Tidlig pension § 48 a 173.472 kr.
Seniorpræmie for perioden 13. til 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen § 3, stk. 2 27.898 kr.
Tidlig pension - fradragsbeløb og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb    
Bundfradrag for arbejdsindkomst1
§ 32 e, stk. 1 26.200 kr. pr. år
Bundfradrag for pensionsformue § 32 h, stk. 2 109.100 kr. pr. år

1 Inkl. arbejdsmarkedsbidrag.