Spring over hovedmenu

Seniorjob

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterløns­alderen, kan have ret til et seniorjob i bopæls­kommunen, hvis de har brugt retten til dagpenge op.

Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Seniorjob Lovhenvisning Sats
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling § 15, stk. 1 163.801 kr. pr. år