Spring over hovedmenu

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1179 af 21. september 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Sygedagpenge1 Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.695 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 126,89 kr. pr. time 
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 236,89 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 213,93 kr. pr. time
Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb)3 § 45, stk. 2 3.130 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4 § 45, stk. 4 2.253 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4 § 45, stk. 4 3.378 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4 § 45, stk. 4 3.480 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4 § 45, stk. 4 5.223 kr. pr. år
Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 5 8.216.250 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 5 10.141.200 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 5 0,87 pct. pr. år

1 Træder i kraft mandag den 1. januar 2024.

2 Jf. § 11 i BEK nr. 1091 af 1. juni 2021 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

3 Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

4 Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1478 af 5. december 2022 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2024 til udgangen af marts 2025.