Spring over hovedmenu

Ressourceforløbsydelse

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr 1031 af 22. juni 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Ressourceforløbsydelse Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1 16.382 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2 12.326 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3 3.834 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4 16.382 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) § 68, stk. 4 4.695 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) § 68, stk. 5 4.185 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) § 68, stk. 5 16.382 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) § 68, stk. 5 12.326 kr. pr. md.
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Lønindtægtsgrænse § 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9 16.323 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud § 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10 17,86 kr. pr. time
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. 756 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. 569 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. 177 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4. 756 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.896 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.896 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) § 69 d, stk. 2, nr. 1 1.896 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt § 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2 292 kr. pr. hændelse
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j Lovhenvisning Sats
Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1 § 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1 1.896 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3 § 69 d, stk. 3, nr. 2 og § 69 o, stk. 3, nr. 2 948 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4 § 69 d, stk. 3, nr. 3 og § 69 o, stk. 3, nr. 3 292 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 12.287 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 9.245 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 1 2.876 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 1 15.424 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 8.191 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 6.163 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 2 1.917 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 2 14.465 kr. pr. md.
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 567 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 427 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 133 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 567 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 1.422 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 1.422 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 219 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 219 kr. pr. hændelse
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 75 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j Lovhenvisning Sats
Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1 § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 1.422 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3 § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 711 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4 § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 219 kr. pr. hændelse
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 378 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 285 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 89 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 378 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 948 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5 948 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 146 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5 146 kr. pr. hændelse
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 50 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j Lovhenvisning Sats
Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1 § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 948 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3 § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 474 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4 § 69 o, stk. 3, nr. 3 og stk. 5 146 kr. pr. hændelse