Spring over hovedmenu

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere - under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 13.509 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 9.454 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 12.326 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørger § 23, stk. 2, nr. 4 16.382 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 23, stk. 2, nr. 5 12.326 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.754 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 7 2.910 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 8 6.754 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.910 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 16.382 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 24, stk. 3, nr. 1 2.873 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 24, stk. 3, nr. 2 6.928 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.572 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 4 9.416 kr. pr. md.
Under 25 år og udeboende § 24, stk. 3, nr. 5 1.191 kr. pr. md.
Under 25 år og hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 6 923 kr. pr. md.
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. § 35, stk. 4 450 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. § 35, stk. 4 650 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. § 35, stk. 4 750 kr. pr. dag
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.935 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.935 kr. og højst 10.469 kr. § 35, stk. 5 1.350 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.469 kr. og højst 14.245 kr. § 35, stk. 5 1.950 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 14.245 kr. § 35, stk. 5 2.250 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Lovhenvisning Sats
Sanktionsgrænse § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 12.326 kr. pr. md.