Spring over hovedmenu

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloft, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 1 16.382 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 2 12.326 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 1, nr. 3 17.080 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 1, nr. 4 17.483 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 1, nr. 5 14.909 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 1 13.987 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 2 13.848 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 2, nr. 3 10.623 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 4 16.742 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 5 17.146 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 2, nr. 6 11.414 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23 og 24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 1 13.339 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 2 13.159 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 3, nr. 3 10.179 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 4 15.930 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 5 16.331 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 3, nr. 6 10.963 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) Lovhenvisning Sats
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 1 9.930 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 2 10.004 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 3 6.673 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 4 8.000 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 5 8.075 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 6 5.909 kr. pr. md.
Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder Lovhenvisning Sats
Hjælp beregnet på baggrund af 16.382 kr./12.326 kr. pr. måned § 13 g, stk. 1, nr. 2 1.125 kr. pr. md.
Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 16.382 kr./12.326 kr. pr. måned § 13 g, stk. 1, nr. 2 561 kr. pr. md.
Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel
Omregningssats § 13 f, stk. 15 133,85 kr. pr. time
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel
Forsørgere § 26, stk. 5-8 16.382 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 26, stk. 5-8 12.326 kr. pr. md.

 

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation