Spring over hovedmenu

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Den ansatte betaler selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1031 af 22. juni 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension Lovhenvisning Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik:    
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger § 79, stk. 3 16.382 kr. pr. md.
Ydelsens mindstestørrelse, andre § 79, stk. 3 12.326 kr. pr. md.
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1 § 80 99 kr. pr. md.
Kommunens 2/3 bidrag1 § 80 198 kr. pr. md.

1 Jf. bekendtgørelsen om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.