Spring over hovedmenu

Erstatning til besættelsestidens ofre

Satser gældende for perioden 1. april 2024 - 31. marts 2025

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013

Ydelser Lovhenvisning Sats
Invaliditetserstatning, 100 pct., maksimum § 20, stk. 2 306.600 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, maksimum1 § 22, stk. 1 191.628 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum1 § 22, stk. 1 38.328 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum1 § 22, stk. 1 57.492 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum1 § 22, stk. 1 76.656 kr. pr. år
Begravelseshjælp2 § 23 14.950 kr.
Hædersgave3 § 37, stk. 3 16.100 kr. pr. år
Hædersgave, visse førtidspensionister3 § 37, stk. 3  18.100 kr. pr. år
Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 31, stk. 2 383.250 kr. pr. år
Årsløn, minimum § 31, stk. 2 263.454 kr. pr. år
Tillæg til løbende rentes grundniveau (reguleringsprocent) § 33 4.690,61 pct.
Invaliditetserstatning, samlet indtægt, maksimum4 § 24 613.200 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, samlet indtægt, maksimum4 § 24 383.256 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., samlet indtægt, maksimum4 § 24 76.656 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., samlet indtægt, maksimum4 § 24 1114.984 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum4 § 24 153.312 kr. pr. år

1 Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

2 Gælder for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024.

3 Jf. lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.

4 Erstatningen nedsættes, hvis erstatningen sammenlagt med modtagerens øvrige indtægt overstiger loftet for samlet indtægt.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Retsinformation