Spring over hovedmenu

Førtidspension og seniorpension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension og seniorpension, jf. lov om social pension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Førtidspension Lovhenvisning Sats1
Førtidspension og seniorpension, enlige § 49, stk. 1, nr. 9 20.370 kr. pr. md.
- heraf udgør førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg   5.577 kr. pr. md.
Førtidspension og seniorpension, andre § 49, stk. 1, nr. 9 17.315 kr. pr. md.
- heraf udgør førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg    4.794 kr. pr. md.

1 Det månedlige beløb er beregnet efter det årlige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4, 1. pkt.

Førtidspension og seniorpension - fradragsbeløb og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget    
- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 10 275.556 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist § 49, stk. 1, nr. 12 427.500 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 12 282.600 kr. pr. år
- fradrag, enlige § 49, stk. 1, nr. 11 86.900 kr. pr. år
- fradrag, gifte/samlevende § 49, stk. 1, nr. 11 138.000 kr. pr. år
Nedsættelse    
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 32 c, stk. 1 30 pct.
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension § 32 c, stk. 1 15 pct.
Førtidspension og seniorpension - bidrag til ATP og SUPP1(LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Sats
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel § 33 a, stk. 3 1.188 kr. pr. år
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel § 33 a, stk. 3 2.376 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 33 b, stk. 2 2.376 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 33 b, stk. 2 4.752 kr. pr. år

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister og seniorpensionister.

Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1 81.780 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 84.936 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 3 41.040 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 7  41.856 kr. pr. år
Invaliditetsydelse § 48, stk. 1, nr. 8 42.288 kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  54.888 kr. pr. år 
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10  21.888 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension  § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.  19.968 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 41.856 kr. pr. år 
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 43.908 kr. pr. år 
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13  87.636 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993  § 61  47.664 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1   11.448 kr. pr. år 
Mediecheck § 48, stk. 1, nr. 14 1.047 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 34,2 pct. kommuneskat, enlige § 62  59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 34,2 pct. kommuneskat, andre § 62  34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg § 48, stk. 1, nr. 5 99.200 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Førtidspension før 1. januar 2003 - varmetillæg (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 17, stk. 1 5.800 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, gift/samlevende1 § 17, stk. 1 8.700 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 17, stk. 1  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.801 - 17.200 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   17.201 - 23.000 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   23.001 - 28.500 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   8.701 - 17.200 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   17.201 - 23.000 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   23.001 - 28.500 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   8.500 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   8.500 kr. pr. år
Petroleumstillæg    
Petroleumstillæg, pr. liter2, både gift/samlevende og enlig § 17, stk. 3 262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag    
Husholdningsfradrag ved el, enlig1,3 bek § 21, stk. 3 4.600 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende1,3 bek § 21, stk. 3 6.100 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig1,3 bek § 21, stk. 3 900 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende1,3 bek § 21, stk. 3 1.000 kr. pr. år

1 Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1472 af 17. december 2019.

2 Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

3 Jf. bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nr. 1472 af 17. december 2019.

Førtidspension før 1. januar 2003 - fradragsbeløb og nedsættelse mm. (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget    
Fradrag ved grundbeløb, enlig § 48, stk. 1, nr. 2 371.800 kr. pr. år
Fradrag ved grundbeløb, gift § 48, stk. 1, nr. 2 252.300 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 5  82.100 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 5 164.500 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 6 23.800 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 6 46.800 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig § 48 b 11.300 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende § 48 b 22.600 kr. pr. år
Nedsættelse    
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 1 60 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 1 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 3 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag § 29, stk. 2, nr. 4 32 pct.
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist § 48, stk. 1, nr. 4 54 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.177 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 583 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Førtidspension før 1. januar 2003 - bidrag til ATP og SUPP1 (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer) Lovhenvisning Sats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel § 32 1.188 kr. pr. år
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel § 32 2.376 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 33 2.376 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 33 4.752 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.