Spring over hovedmenu

Arbejdsskadesikring

En arbejdsskade er en personskade, som opstår på grund af en pludselig hændelse eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde en arbejdsskade.

Satser for arbejdsskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Ydelser Lovhenvisning Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil

§ 38, stk. 2

2,23 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge

§ 38, stk. 2

19,88 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge

§ 38, stk. 2

494 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet

§ 38, stk. 2

1.448 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

§ 38, stk. 2

322,20 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

§ 38, stk. 2

229,99 kr. pr. time
Brillestel, maksimum1 § 15, stk. 5 1.323 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. § 18, stk. 3 1.013.500 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. § 18, stk. 4 1.216.200 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 20022 § 33, stk. 3 737.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20022 § 33, stk. 4 884.400 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 19933 § 71, stk. 4 73.500 kr. pr. år
Uddannelsesgodtgørelse4, maksimum § 18 b, stk. 35 504.640 kr. pr. år
Uddannelsesgodtgørelse4, minimum § 18 b, stk. 35 268.740 kr. pr. år
Uddannelsesgodtgørelse4, forlænget periode (barsel) § 18 b, stk. 35 244.140 kr. pr. år
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., gennemført uddannelse med uddannelsesgodtgørelse, maksimum5 § 17, stk. 8 559.360 kr. pr. år
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum § 17, stk. 6 464.269 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald § 19, stk. 1 191.000 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum § 20, stk. 2 167.808 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum6 § 21, stk. 1 55.936 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum6 § 21, stk. 2 111.872 kr. pr. år
Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 24, stk. 55 588.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal § 24, stk. 2 og 105 434.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum, skader fra 1. juli 2024 § 24, stk. 105 257.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år (21 år)/uddannelse, minimum, skader før 1. juli 2024 § 24, stk. 6 219.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv, skader fra 1. juli 2024 § 24, stk. 2 54.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv, skader før 1. juli 2024 § 24, stk. 4 45.000 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost og logi, skader før 1. juli 2024 § 24, stk. 4 47.510 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, fuld kost, skader før 1. juli 2024 § 24, stk. 4 100 kr. pr. dag
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, delvis fuld kost, skader før 1. juli 2024 § 24, stk. 4 85 kr. pr. dag
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, et måltid, skader før 1. juli 2024 § 24, stk. 4 54 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) § 25, stk. 2 0,0 pct.
Honorarer for lægeerklæringer7 Lovhenvisning Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse8 § 35, stk. 3 233 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader8 § 35, stk. 3 612 kr.
Indledende attest AES 010 Lægeerklæring I9 § 35, stk. 3 663 kr.
Funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 210 Psykiske følger9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 220 Øje9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 230 Nakke-hals9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 240 Brystryg og lænderyg9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 280 Brok9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 290 Hørelse9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget toneaudiometri9 § 35, stk. 3 331 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget taleaudiometri9 § 35, stk. 3 331 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling9 § 35, stk. 3 166 kr.
Funktionsattest AES 310 Skulderled/overarm9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 320 Albueled9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 330 Underarm9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 340 Håndled9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 350 Fingre9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 410 Hofte/lårben9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 420 Knæled9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 430 Underben9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Funktionsattest AES 440 Fodled9 § 35, stk. 3 1.327 kr.
Sagspriser Lovhenvisning Sats
Ulykkestilfælde10,11 § 59, stk. 1 12.380 kr.
Erhvervssygdom10,12 § 59, stk. 1 5.660 kr.
Sag efter veteranloven10,13 § 6 5.660 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen § 59, stk. 1 10.700 kr.

1 Inklusive moms

2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000

3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987

4 Kan tidligst tilkendes fra 1. juli 2024

5 Jf. lov nr. 1541 af 12. december 2023

6 Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever)

7 Eksklusive moms

8 Gælder for perioden 1. oktober 2023 - 31. marts 2024

9 Gælder for perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024

10 Beløb betales ved behandling af nyanmeldt sag og ved behandling i forbindelse med revision/genoptagelse af sag

11 Gælder også for sag om skade på briller, hjælpemidler mv. samt sag om kortvarig skadelig påvirkning

12 Gælder også for sag om pludselig løfteskade

13 Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014